Izolacje z wełny mineralnej - producent wełny mineralnej | Climowool

Termomodernizacja budynków – możliwe programy dofinansowania prac

Climowool | Producent izolacji z wełny szklanej

Bardzo często nowoczesne standardy, wpływające pozytywnie na jakość życia i bezpieczeństwo środowiska, nie obowiązują w starych budynkach. Coraz częściej podejmowane są jednak przedsięwzięcia termomodernizacyjne, które umożliwiają redukcję zapotrzebowania domu czy innego obiektu na energię. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań pozwala na zmniejszenie utraty ciepła, a tym samym optymalizują one koszty, a przede wszystkim wpływają na poprawę mikroklimatu pomieszczeń i jakość powietrza. Warto pamiętać o tym, że obecnie podejmując przedsięwzięcia termomodernizacyjne, można uzyskać dofinansowanie.

Ocieplenie domu – jak można uzyskać dofinansowanie?

Program Czyste Powietrze realizowany będzie do 2029 roku. „Czyste Powietrze” to projekt 10-letni, którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków. Wszystkie osoby, które są zainteresowane dofinansowaniem tego rodzaju przedsięwzięć, powinny zapoznać się z kryteriami przyznawania dotacji, ponieważ program podlega modyfikacjom. Jest skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dofinansowanie termomodernizacji to największy tego rodzaju program mający na celu walkę z zanieczyszczeniami powietrza. Realizowany będzie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy wsparciu Banku Ochrony Środowiska. Żeby uzyskać dofinansowanie termomodernizacji, niezbędne jest złożenie odpowiednich dokumentów. Ministerstwo Środowiska zaleca, żeby wcześniej zapoznać się ze wszystkimi szczegółami naboru, tj.: terminami, formularzami oraz regulaminem. Taki wniosek o docieplenie budynku należy wypełnić oraz dostarczyć do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Program obejmuje dotacje dla beneficjentów na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu na trzech poziomach finansowania. Więcej informacji oraz wymagane dokumenty znajdziesz na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Ulga termomodernizacyjna — na czym polega?

Ulga termomodernizacyjna stanowi odliczenie dla podatników, którzy są właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Ulgę można łączyć, np. z dotacją z programu „Czyste Powietrze”. Ulga termomodernizacyjna – do 53 000 zł – obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Dowodem poniesionych wydatków jest faktura VAT. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/ulga-termomodernizacyjna/

Premia termomodernizacyjna – czym jest?

Premia termomodernizacyjna to finansowe wsparcie przedsięwzięć podejmowanych przez inwestorów na termomodernizacje. Można ją uzyskać wówczas, gdy na te działania został wzięty kredyt. W takiej sytuacji Bank Gospodarstwa Krajowego spłaca jego część, a dokładnie 20% całej kwoty kredytu przeznaczonej na inwestycję. Szczegółowe informacje na temat premii termomodernizacyjnej można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, gdzie określone są również warunki, które należy spełnić, by uzyskać taką premię. Premia termomodernizacyjna przeznaczona jest zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych, które podejmują się tego rodzaju przedsięwzięć, ale również samorządów terytorialnych oraz wspólnot mieszkaniowych. Bardzo ważne jest jednak, żeby wydatki na te działania pokryte były z kredytu, ponieważ tylko wtedy wsparcie może zostać przyznane.

 

Premia termomodernizacyjna skierowana jest zatem do właścicieli lub zarządców:

 • budynków mieszkalnych (jedno lub wielorodzinnych),
 • budynków zbiorowego zamieszkania,
 • budynków służących do wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych,
 • lokalnych sieci ciepłowniczych,
 • lokalnych źródeł ciepła.

Żeby uzyskać premię termomodernizacyjną należy jednak spełnić przynajmniej jeden z warunków, który określony został w ustawie. Mogą to być inwestycje, które mają na celu:

 • zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynku oraz podgrzewania wody,
 • zmniejszenie rocznych strat energii w lokalnych sieciach ciepłowniczych,
 • zmniejszenie kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynków w wyniku likwidacji lokalnego źródła ciepła.

Realizując przedsięwzięcia, które spełniają powyższe wymagania, można premię termomodernizacyjną, a tym samym uzyskać znaczną spłatę kredytu.

Program STOP SMOG dla gmin i ich mieszkańców

Celem programu STOP SMOG jest ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza, a w konsekwencji poprawa jego jakości. Projekt dotyczy gmin, które znajdują się w obszarze objętym tzw. ustawą antysmogową. W ramach realizacji założeń programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na m.in.:

 • wymianę bądź likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne,
 • termomodernizację,
  podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
  zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego budynków jednorodzinnych.

Okres wdrażania projektu to 2019 – 2024. Wnioskodawcami mogą być gminy, powiaty, związki międzygminne lub w przypadku województwa śląskiego związek metropolitalny. Procentowy udział współfinansowania zależy od liczby mieszkańców gminy. Szczegóły programu dostępne są na tej stronie.

Lokalne dofinansowania termomodernizacji

Poza programami rządowymi warto zainteresować się także lokalnymi formami dofinansowania. Jednym z nich jest Kawka Bis, czyli miejski program dotacyjny wspierający likwidację ogrzewania na węglu i drewnie skierowany do mieszkańców Poznania.

Wysokość dotacji wynosi 100% kosztów kwalifikowanych ze wskazaniem trzech górnych limitów inwestycji. Są to odpowiednio:

 • do 12 000 zł — dotyczy zmiany na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe lub elektryczne,
 • do 15 000 zł — dotyczy zmiany na pompę ciepła typu powietrze-woda lub gruntową,
 • do 20 000 zł — dotyczy zmiany na pompę ciepła lub ogrzewanie elektryczne łącznie z instalacją fotowoltaiczną.

Szczegółowe informacje o dotacji są dostępne np. na stronie Miasta Poznania. Innym przykładem lokalnych form dofinansowania jest gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji, z którego mogą skorzystać mieszkańcy Jaworzna. W jego ramach można otrzymać dotację do ekologicznych urządzeń grzewczych.

Liczne programy lokalne i rządowe są formą wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Zarówno Program Czyste Powietrze, jak i takie rozwiązania jak premia czy ulga termomodernizacyjna, pomagają podjąć decyzję o inwestycji, która w długofalowej perspektywie przełoży się na wymierne oszczędności. Pozwoli też na dostosowanie budynku do obowiązujących norm i przepisów.

Izolacje z wełny mineralnej - producent wełny mineralnej | Climowool

KOMFORT CIEPLNY I ZDROWY DOM NA DŁUGIE LATA!

Poznaj climowool

Obserwuj nas:

Ta strona używa plików cookies w celu podniesienia jakości jej użytkowania. Możesz wyłączyć cookies w swojej przeglądarce.